Sunday, September 24, 2006

(Malayang Pagsulat) Ang Guryon

Tanggapin mo, Anak, itong munting guryon
Na yari sa paypat at "papel de hapon"
Magandang laruan pula, puti, asul,
Na may pangalan mong gitna naroon.


Ang hiling ko lang bago paliparin
Ang guryon mong ito ay pakatimbangin;
Ang dulot paulo'y sukating magaling
Nang hindi mag-ikit o kaya'y magkiling


Saka, pag humihip ang hangin, ilabas
At sa papawiri'y bayaang lumipad
Dapatwat ang pisi'y tibayan mo, Anak,
At baka lagutin ng hanging malakas.


Ibigin ma't hindi balang araw, ikaw
ay mapapabuyong, makipagdagitan
Makipaglabanan ka, subalit tandaan
na ang nagwawagi'y ang pusong marangal


At kung ang guryon mo'y sakaling madaig,
Matangay ng iba o kaya'y mapatid
Kung saka-sakali di na mapabalik
maawaing kama'y nawa ang magkamit.


Ang Buhay ay guryon marupok, malikot.
Dagiti't dumagit saan man sumuot....
O palirarin mo't ihalik sa diy0s,
Bago patuluyan sa lupa'y sumubsob!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home